UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

 • zabezpieczenie Twojej rodziny przed finansowymi skutkami nagłej śmierci;
 • spłata zobowiązań w przypadku zgonu (np. kredytu hipotecznego);
 • rozwiązanie problemu braku Twojej obecności w budżecie domowym, jak i przyszłości Twoich dzieci;
 • bardzo niskie składki w stosunku do sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE
OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH:

 • wypłata następuje w przypadku diagnozy choroby wymienionej na liście ubezpieczyciela (np. rak, wylew, udar, stwardnienie rozsiane);
 • lista od 43 do 182 jednostek chorobowych w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • pomocna dłoń w przypadku wysokich kosztów lekarstw, operacji i specjalistycznego leczenia.

UBEZPIECZENIE DLA SENIORÓW

 • przyznawane każdemu bez względu na stan zdrowia;
 • gwarantowana wypłata ubezpieczenia obowiązuje aż do śmierci;
 • dla osób po 50 roku życia;
 • składka miesięczna od 10£;
 • rozwiązanie problemu kosztów pochówku (w UK 3000-5000£).

UBEZPIECZENIE ZAROBKÓW

 • comiesięczne odszkodowanie wypłacane w przypadku niezdolności do pracy – w wyniku choroby lub wypadku;
 • renta chorobowa może być wypłacana od 1 dnia niezdolności do pracy aż do 70 roku życia;
 • zabezpieczenie maksymalnie 70% utraconego zarobku.

PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

 • ubezpieczenie medyczne pozwalające na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej;
 • możliwość wykupienia pakietu dla całej rodziny;
 • idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują wyższego standardu leczenia i dostępu do prywatnych szpitali
 • możliwość wykupienia pakietu standardowego lub rozszerzonego z dodatkowymi opcjami np. leczenie raka