CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1Jaki rodzaj ubezpieczenia będzie dla mnie najlepszy?
Są trzy podstawowe rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie na życie – Life Cover – odpowiednie dla każdego rodzica oraz dla partnerów, którzy mają wspólnie kredyt hipoteczny; w przypadku ubezpieczenia na życie wypłaca się daną sumę, np. 100 tys. w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej; pieniądze otrzymuje „next of kin” (czyli pierwsza osoba w drodze dziedziczenia, najpierw małżonek, później dzieci) lub osoba specjalnie do tego wskazana poprzez „trust deed”;
  • ubezpieczenie Crtical Illness – jest to ubezpieczenie od poważnych i przewlekłych chorób; w przypadku tego ubezpieczenia wypłaca się daną sumę, np. 50 tys., w sytuacji diagnozy choroby przewlekłej, takiej jak rak, zawał, wylew, stwardnienie rozsiane, inwalidztwo, a także wielu innych; lista chorób akceptowanych przez ubezpieczyciela jest inna w każdej ubezpieczalni; ubezpieczenie to można połączyć w jedną polisę z ubezpieczeniem na życie. Polecane każdemu, zwłaszcza osobom, które maja rodzinę na utrzymaniu, kredyt na dom, czy po prostu historię chorób przewlekłych w rodzinie;
  • Income Protection, czyli ochrona dochodu – w przypadku tej polisy wypłacany jest miesięczny dochód – wypłata może wynosić do ok. 65% osiąganych zarobków, w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą; świadczenie może być wypłacane przez 1 rok, 2 lata albo do osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego i jest zwolnione z podatku dochodowego. Polecane zwłaszcza osobom samozatrudnionym oraz osobom na kontrakcie, którym pracodawca nie gwarantuje żadnego świadczenia chorobowego z firmy.
2Jaki jest miesięczny koszt ubezpieczenia?
Miesięczny koszt ubezpieczenia uzależniony jest od sumy ubezpieczenia, wieku osoby ubezpieczonej, statusu palacz/ osoba niepaląca i stanu zdrowia. Składka może zacząć się już od 10 £ miesięcznie. Jednak najtaniej nie zawsze znaczy najlepiej. Dlatego warto skonsultować się z niezależnym doradcą, który porówna różne firmy i przedstawi odpowiednie porównanie kosztów i benefitów różnych firm ubezpieczeniowych.
3Jakie są wykluczenia i wyłączenia w polisie?
W każdej polisie są pewne wykluczenia (ang. Exclusions). Należy zwrócić uwagę np. na to: – przy polisie Critical Illness – jakie choroby obejmuje ubezpieczenie. Warto poprosić doradcę o listę chorób, jak i zapytać, jakie stadia raka i innych chorób poważnych obejmuje ubezpieczenie. Np. niektóre firmy ubezpieczeniowe wypłacają ubezpieczenie za każde stadium raka, podczas gdy inne firmy tylko za stadium bardziej zaawansowane. Należy zwrócić uwagę również na warunki ogólne ubezpieczenia i sekcję When the policy will not pay out – Kiedy polisa nie zostanie wypłacona. W polisie na życie będą tam podane takie sytuacje, jak np. śmierć pod wpływem alkoholu lub narkotyków, śmierć podczas przebywania na terenie, gdzie toczy się wojna, czy też, w niektórych polisach, w wyniku ataku terrorystycznego. Sugerujemy, abyś zawsze prosił doradcę, by pokazał Ci tę sekcję i przedstawił wykluczenia w oferowanej przez niego polisie.
4Czy polisa zabezpiecza również moje dzieci?
W polisie Critical Illness – od chorób przewlekłych – ubezpieczone są również dzieci. Zazwyczaj jest to 50% sumy ubezpieczenia rodzica, maksymalnie do £25 000. Jest to darmowy, bezpłatny dodatek do polisy. Dzieci ubezpieczone są na taką samą ilość zachorowań jak ich rodzic. Ponadto w niektórych firmach są oferowane dodatkowe opcje zachorowań na dzieci (choroby, które często diagnozowane są u małych dzieci, takie jak wodogłowie czy dziecięce porażenie mózgowe).
5Czy pieniądze z polisy zostaną wypłacone za zdarzenia, które mają miejsce za granicą UK?
Tak, w większości polis zdarzenia za granicą kraju – śmierć, wypadki czy też diagnoza poważnej choroby – są brane pod uwagę. Należy sprawdzić listę krajów (permitted countries), która będzie podana w każdych warunkach ogólnych (Key Features). Zazwyczaj są to wszystkie kraje UE oraz kraje takie jak USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia. Osoba posiadająca taką polisę przed wyjazdem za granicę powinna sprawdzić, czy kraj, do którego wyjeżdża, znajduje się na tej liście. Podczas wyjazdów na wakacje, np. na narty, poleca się wykupić jednak dodatkową polisę podróżną – travel insurance, która pokryje koszty leczenia czy hospitalizacji podczas pobytu w danym kraju.
6Czy z ubezpieczenia można zrezygnować w każdym momencie?
Tak. W każdym momencie można zrezygnować z polisy ubezpieczeniowej. W takim przypadku zawiadamiamy o chęci zmiany bądź rezygnacji swojego doradcę lub piszemy albo dzwonimy bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
7Czy ubezpieczenie jest dla każdego? Czy jest ono również dla singli?
Tak, ubezpieczenie jest zdecydowanie dla każdego. W dzisiejszym systemie benefitów i zasiłków w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza zasiłków dla osób niezdolnych do pracy, zdecydowanie każdy powinien pomyśleć o wykupieniu polisy chociażby Critical Illness czy Income Protection. W przypadku niezdolności do pracy – poważnej choroby lub wypadku, zasiłek państwowy wynosi jedyne 94,25 £ tygodniowo i jest wypłacany tylko przez 28 tygodni (źródło https://www.gov.uk/statutory-sick-pay). To wystarczający powód, aby pomyśleć o tym, jak będzie wyglądał budżet naszej rodziny, jeśli będziemy niezdolni do pracy.
8Czy ubezpieczenia działają?
Wiele osób boryka się z wątpliwościami co do tego, czy ubezpieczyciele rzeczywiście wypłacają odszkodowania zgodnie z umową. Otóż odpowiedzią na to pytanie są chociażby statystyki firmy Scottish Widows, która w 2018 roku wypłaciła 99.3% claimów (wniosek o odszkodowanie) z polis na życie (Life cover), 94.1% claimów z polis na choroby przewlekłe (Critical Ilness Cover) *. Świadczy to o bardzo wysokiej wiarygodności obietnic składanych przez ubezpieczycieli na rynku brytyjskim.

*dane ze strony:  http://www.lloydsbankinggroup.com/Media/Press-Releases/2019-press-releases/scottish-widows/scottish-widows-claims-data-2018/