UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

 • zabezpieczenie Twojej rodziny przed finansowymi skutkami nagłej śmierci;
 • spłata zobowiązań w przypadku zgonu (np. kredytu hipotecznego);
 • rozwiązanie problemu braku Twojej obecności w budżecie domowym, jak i przyszłości Twoich dzieci;
 • bardzo niskie składki w stosunku do sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE
OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
:

 • wypłata następuje w przypadku diagnozy choroby wymienionej na liście ubezpieczyciela (np. rak, wylew, udar, stwardnienie rozsiane);
 • lista od 43 do 182 jednostek chorobowych, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • pomocna dłoń w przypadku wysokich kosztów lekarstw, operacji i specjalistycznego leczenia.
Przykład: ubezpieczenie na sumę £50,000 na 30 lat – składka £19.90 /mies.*

*mężczyzna, 35 lat, niepalący

UBEZPIECZENIE DLA SENIORÓW

 • przyznawane każdemu bez względu na stan zdrowia;
 • gwarantowana wypłata ubezpieczenia obowiązuje aż do śmierci;
 • dla osób po 50 roku życia;
 • składka miesięczna od 10£;
 • rozwiązanie problemu kosztów pochówku (w UK 3000-5000£).
Przykład - suma ubezpieczenia £10,060 - składka mies. - £30*

*Mężczyzna 55 lat, nie palący

ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ DOCHODÓW

 • odszkodowanie wypłacane w przypadku niezdolności do pracy – w wyniku choroby lub wypadku;
 • renta chorobowa wypłacana od momentu zachorowania nawet do 70 roku życia;
 • zabezpieczenie maksymalnie 70% utraconego zarobku.
Przykład: prywatna renta chorobowa (ang. Personal Sick Pay) £1000 /mies. – składka £37.94/mies.*

*mężczyzna, 35 lat, niepalący, niezdolność do pracy powyżej 4 tygodni

PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

 • ubezpieczenie medyczne pozwalające na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej;
 • możliwość wykupienia pakietu dla całej rodziny;
 • idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują wyższego standardu leczenia i dostępu do prywatnych szpitali

Pakiet dla całej rodziny: rodzice i dwójka dzieci – pakiet z opcją leczenia prywatnego w przypadku diagnozy raka –£107.17/mies*

*Rodzice 30 i 32 lata, niepalący, dzieci 10 i 5lat. Firma ubezpieczeniowa - Exeter Family Friendly, opcja Health Essentials for Me.