Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w UK

Ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków UK.

Wypadek może spotkać każdego z nas, niezależnie od tego jak bardzo ostrożni będziemy i jak bardzo poprawnie będziemy starali się żyć, aby go uniknąć. Po prostu wypadki mogą przytrafić się każdemu z nas. Oczywiście bardzo ważne jest eliminowanie uczestniczenia w ryzykownych sytuacjach, świadome unikanie takich zdarzeń. Jeśli jednak, mimo to wydarzy się nieoczekiwany wypadek – nasze życie może zmienić się już na zawsze. Warto zatem juz dziś pomyśleć jak zabezpieczyć się finansowo na wypadek czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku.

ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków UK

Co obejmują ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków posiada charakter dobrowolny. Warto jednakże poważnie podejść do tego rodzaju ubezpieczeń, gdyż może okazać się, że ubezpieczenie państwowe nie pokryje wydatków związanych z długotrwałym leczeniem oraz późniejszą rehabilitacją. Zawarta odpowiednia polisa z firmą ubezpieczeniową, po pierwsze, gwarantuje wypłatę świadczeń o określonej wysokości w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, oraz jego skutków, jakimi może być całkowity lub częściowy uszczerbek na zdrowiu.

Po drugie zapewnia ona także zwykle refundację kosztów leczenia, czyli takich, które pojawiły się również na skutek nieszczęśliwego wypadku. I na koniec: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmują również swoim zakresem świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej oraz refundacji wszelkich kosztów, które związane są z przetransportowaniem zwłok.

Zakres ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przeznaczone jest dla osób, które chcą otrzymać odszkodowanie w razie takiego wypadku, aby poradzić sobie z jego kosztownymi następstwami.

Zakres ubezpieczenia NNW jest dość elastyczny- można dostosowywać go do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obejmuje świadczenia w razie:

  • złamań,
  • pobytu w szpitalu- wypłacane za każdy dzień pobytu,
  • trwałego uszkodzenia ciała,
  • trwałego kalectwa,
  • zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pochówek ubezpieczonego

W Umbrella Protect oferujemy ubezpieczenia, które działają, chronią Ciebie i Twoich bliskich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poznać ofertę na ubezpieczenia od skutków nieszczęśliwych wypadków, skontaktuj się z nami. Kontakt z naszym przedstawicielem znajdziesz tutaj.

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków