Koronawirus a ubezpieczenie

Koronawirus a ubezpieczenie

Sytuacja związana z COVID-19 jest bezprecedensowa, aczkolwiek branża ubezpieczeniowa niemal natychmiast zareagowała na potrzeby swoich obecnych i przyszłych klientów.

Oferujemy pomoc i wsparcie według indywidualnych potrzeb klientow.

Pozwólcie nam podać dwa przykłady:
☂️ Royal London dołączyło do rosnącej listy towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują specjalne świadczenia dla lekarzy, chirurgów i innych pracowników medycznych w ramach swoich Ubezpieczeń od utraty dochodów,
☂️ Klienci posiadający prywatne ubezpieczenie zdrowotne z firmy Vitality, którzy wymagają pobytu w szpitalu NHS z powodu koronawirusa, będą mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenie zdrowotne (maksymalnie £5000).

👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️

Chociaż zakażenie koronawirusem nie jest objęte Ubezpieczeniem od chorób krytycznych, to jeśli powikłania w wyniku wirusa, doprowadzą do choroby krytycznej (na przykład niewydolność oddechowa), roszczenie to będzie podlegać polisie oraz wypłacie.

Polisy wykupione przed pandemią z pewnością nie będą posiadały wśród swoich WYKLUCZEŃ odszkodowania w przypadku śmierci wynikającej z zakażenia koronawirusem i zostaną wypłacone zgodnie z warunkami polisy.

Wszyscy obecni klienci, którzy posiadają Ubezpieczenie od utraty dochodów oraz są zakażeni koronawirusem, i nie mogą pracować z powodu niezdolności do pracy po upływie odroczonego okresu obowiązywania polisy, zostaną objęci ubezpieczeniem. Jest to zgodnie z warunkami ich polisy. Wirus musi być również potwierdzony testem, a polisy muszą być wykupione przed pandemią.

☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️

Ostatnio jednakże większość ubezpieczycieli wprowadziła dodatkowe pytania związane z koronawirusem przy składaniu aplikacji o ubezpieczenie. Są to na przykład pytania dotyczące objawów, testowania i kontaktu z COVID-19.

Należy pamiętać, że w większości polis od utraty dochodów zostały zmienione warunki obejmujące nowych klientów:
– wykluczenia od zakażenia koronawirusem,
– przedłużone odroczenie okresu, po których zostaną wypłacone roszczenia.

Sytuacja jest stale monitorowana. Ponieważ sytuacja szybko się zmienia, Ubezpieczyciele mogą być zmuszeni wprowadzić więcej zmian dla nowych klientów w najbliższej przyszłości.

☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️

Nie odkładaj decyzji o konsultacji z doradcą ubezpieczeniowym, ponieważ nie wiemy jakie zmiany mogą przynieść kolejne dni i tygodnie.

Z przyjemnością służymy radą na temat funkcjonowania polis i na temat dodatkowych korzyści dla wszystkich naszych klientów.

Z przyjemnością udzielimy rzetelnej porady wszystkim zainteresowanym! Skontaktuj się z nami. Kontakt z naszym Ubezpieczycielem znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

koronawirus a ubezpieczenia